Spolupráce s firmou Ecoloop

Navázali jsme spolupráci s firmou Ecoloop, spol. s.r.o., která se chystá spustit výrobu betonu z recyklovaného kameniva podle našich receptur a našeho know-how v Olomouci. Ecoloop je mladá firma, která se ale opírá o dlouholeté zkušenosti svých strategických partnerů BP STAVBY Morava a

SMĚTAL SILACK a to jak v oblasti recyklace stavebních odpadů tak v oblasti stavebních činností. Věříme, že si již brzy budete moci objednat beton z recyklovaného kameniva pod naši značkou RED-BETON i na Olomoucku.