CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

thin

Výroba recyklovaného betonu

Šetři přírodní zdroje, vyráběj beton s naší technologií za účelem trvalé udržitelnosti.

Umíme stavební suť správným způsobem recyklovat a speciálním procesem proměnit znovu v pevný beton.

Naše řešení představuje technologickou inovaci ve stavebnictví a spolu s ochranou životního prostředí je nedílnou součástí cirkulární ekonomiky.

Proč recyklovaný beton?

Šetrný k přírodě

Společnost RED-BETON si zakládá na šetření přírodních zdrojů a efektivním využití recyklátu. Omezení dopravy kameniva, nižší objemová hmotnost betonu, jeho lepší tepelně izolační charakteristiky a šetření přírodních zdrojů jsou výhody, díky kterým naše řešení přispívá k zajištění trvalé udržitelnosti.

Řešení na míru

V rámci naší spolupráce nabízíme individuální přístup ke každému zákazníkovi, přesnou přípravu zkušebních míchání a podporu při výrobě. Recyklačním dvorům dále nabízíme participaci na našem projektu budování betonáren přímo „na dvoře“.

Úspora výrobních nákladů

Naše řešení využívá pro výrobu betonu až 100% recyklovaného kameniva a ekonomika takové výroby šetří až 20% stávajících výrobních nákladů.

Novela zákona o odpadech

Nabízíme řešení pro blízkou budoucnost spojenou s omezením skládkování a recyklací stavebních odpadů dle nové Evropské legislativy.

Trhem prověřená funkčnost

Ve spolupráci s malými, ale i velkými betonářskými firmami jsme dokázali namíchat beton z našeho recyklovaného kameniva v takové kvalitě, že jsme přesvědčili i ty největší zastánce původních receptur, že náš patent funguje. Nebojte se změny.

Licenční výroba

Nabízíme licenci a originální know-how pro výrobu betonu z recyklovaného inertního stavebně demoličního odpadu.

Výroba betonu s využitím naší technologie

Transportní beton

Čerstvý beton vyrobený v betonárce a připravený k přesunu pro základy staveb, podkladní konstrukce, výplňové betony, protihlukové dílce apod.

Prefabrikované výrobky

Výroba betonových bloků, silničních panelů, svodidel, opěrných stěn, plotových dílců a sloupků, plotových tvarovek, dekorativní zahradní dlažby nebo laviček apod.

Monolitické stavby

Možné použití při výstavbě budov a skladových hal. Velkou výhodou výroby betonu z recyklovaného kameniva je jeho nižší objemová hmotnost, lepší tepelně izolační vlastnosti a nižší výrobní náklady.

Aktuality

Proč vyrábět recyklovaný beton?
Spolupráce s firmou Ecoloop
Cirkulární ekonomika ve stavebnictví

Aktuality

Proč vyrábět recyklovaný beton?
Spolupráce s firmou Ecoloop
Cirkulární ekonomika ve stavebnictví
thin