CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Kdo je RED-BETON?

Jsme česká firma se sídlem v Brně a přinášíme řešení, jak efektivně zpracovat stavebně demoliční odpad (a to jak betonový, tak cihelný nebo směsný) a vyrobit z něj recyklované kamenivo požadovaných vlastností. Z tohoto recyklátu umíme následně vyrobit vysoce kvalitní beton s parametry v mnohém lepšími, než u betonu z přírodního kameniva. Z tohoto kameniva vás naučíme, za pomoci přísad, příměsí a specifického výrobního postupu, namíchat beton pevnostních tříd C12/15 až C25/30.

RED revoluce ve stavebnictví

Šetři přírodní zdroje, vyráběj beton s naší technologií. Nauč se stavební suť správným způsobem recyklovat a snadným procesem proměnit v kvalitní a pevný beton. Naše unikátní řešení představuje technologickou inovaci pro udržitelné stavebnictví a spolu s ochranou životního prostředí je nedílnou součástí cirkulární ekonomiky.

Proč recyklovaný beton?

Šetrný k přírodě

Společnost RED-BETON si zakládá na šetření přírodních zdrojů a efektivním využití recyklátu. Omezení dopravy kameniva, nižší objemová hmotnost betonu, jeho lepší tepelně izolační charakteristiky a šetření přírodních zdrojů jsou výhody, díky kterým naše řešení přispívá k zajištění trvalé udržitelnosti.

Řešení na míru

V rámci naší spolupráce nabízíme individuální přístup ke každému zákazníkovi, přesnou přípravu zkušebních míchání a podporu při výrobě. Recyklačním dvorům dále nabízíme participaci na našem projektu budování betonáren přímo „na dvoře“.

Úspora výrobních nákladů

Naše řešení využívá pro výrobu betonu až 100% recyklovaného kameniva a ekonomika takové výroby šetří až 20% stávajících výrobních nákladů.

Novela zákona o odpadech

Nabízíme řešení pro blízkou budoucnost spojenou s omezením skládkování a recyklací stavebních odpadů dle nové Evropské legislativy.

Trhem prověřená funkčnost

Ve spolupráci s malými, ale i velkými betonářskými firmami jsme dokázali namíchat beton z našeho recyklovaného kameniva v takové kvalitě, že jsme přesvědčili i ty největší zastánce původních receptur, že náš patent funguje. Nebojte se změny.

Licenční výroba

Nabízíme licenci a originální know-how pro výrobu betonu z recyklovaného inertního stavebně demoličního odpadu.

Co lze vyrobit?

Transportní beton

Čerstvý beton vyrobený na betonárně a připravený k přesunu, čerpání a ukládce na stavbách. Lze jej použít pro vodorovné i svislé, nenosné i nosné konstrukce stěn objektů, základy staveb, podkladní konstrukce, protihlukové dílce, opěrné a dekorativní stěny apod.

Prefabrikované výrobky

Lze vyrobit betonové bloky, silničních panely, svodidla, opěrné stěny, svahové tvárnice, plotové tvarovky, dílce a sloupky, dlažby, zahradní a dekorativní prvky, lavičky, mobiliář apod.

Monolitické stavby

Možné použití při výstavbě rodinných domů, kanceláří a skladových hal. Velkou výhodou výroby betonu z recyklovaného kameniva je jeho nižší objemová hmotnost, lepší tepelně izolační vlastnosti a nižší výrobní náklady.

Maltové směsi

Možné využití pro zdění a omítky při výstavbě rodinných domů, kanceláří a skladových hal. Vedle ekologického přínosu je velkou výhodou výroby malt z recyklovaného kameniva nižší objemová hmotnost, lepší tepelně izolační vlastnosti a nižší výrobní náklady.

Substráty pro zelené střechy

Substráty z recyklovaného kameniva mají skvělé využití při realizaci ekologických projektů, zelených střech, zahrad a šetří přírodní zdroje.

Podsypový a zásypový materiál

Recyklát nevhodný pro výrobu betonu lze dále využít jako ekologicky šetrnou náhradu přírodního kameniva pro podsypy, zásypy a stabilizace při výstavbě infrastruktury, parkovišť, halových a liniových staveb, vsakovacích a retenčních nádrží.

Aktuality

Proč vyrábět recyklovaný beton?
Spolupráce s firmou Ecoloop
Cirkulární ekonomika ve stavebnictví

Aktuality

Proč vyrábět recyklovaný beton?
Spolupráce s firmou Ecoloop
Cirkulární ekonomika ve stavebnictví